KELURAHAN JATICEMPAKA

Nama Lurah Jaticempaka : AMIR, S.E.

Alamat : Jalan Haji Bashar 3 No.10

RT : 113

RW : 13

.